Civil Közösségi Szolgáltató Központ (röviden: Civil Központ)

A Csongrád-Csanád Megyei Civil Központ elsősorban ingyenes szaktanácsadó tevékenységet folytat a civil szervezeteket érintő, aktuális jogi, pénzügyi, pályázati/forrásteremtési; adományozással, önkéntességgel kapcsolatos valamint számítástechnikai témákban.

A Csongrád-Csanád Megyei Civil Központ tanácsadási tevékenysége (telefonon, személyesen és online) az alábbi részterületekre terjed ki:

  • jogi, közhasznúsági tanácsadás; ingyenes jogi tanácsadást nyújtunk civil szervezeteket érintő alapvető jogi kérdésben

  • pénzügyi, könyvviteli és adózási kérdésekben tudunk segíteni

  • átlátható gazdálkodást erősítő tanácsadás és tájékoztatás, összhangban a hazai és EU pénzmosással és terrorizmus-finanszírozással kapcsolatos szabályozással;

  • pályázati és forrásteremtési tanácsadás mely hazai és külföldi pályázatokra is kiterjed és felöleli a teljes pályázati időszakot;

  • adományozással, önkéntességgel kapcsolatos tanácsadás

  • irodai szolgáltatások: térítésmentes számítógép használat, fénymásolási és nyomtatási lehetőség meghatározott kereten belül
  • Magyar – külhoni magyar kapcsolatok fejlesztése (Ci-Fi Civil Központtal és a Vajdasági Magyar Szervezetek Szövetségével együttműködésben).

A Civil Központ a civil szektort érintő kérdésekkel kapcsolatosan naprakész infokommunikációs, valamint igény esetén érdekképviseleti tevékenységet végez, a Facebook oldalon pedig naponta frissülő híreket és forrásszerzési lehetőségeket találhatnak az érdeklődők. Ezen kívül személyes és csoportos tanácsadásokat, fórumokat, interaktív előadásokat, képzéseket és fejlesztő tréningsorozatokat szervez a Központ a civil szervezeteket érintő éppen aktuális, vagy olyan témákban, melyekre rendszeresen igény mutatkozik.

A speciálisan a civil szektor számára kifejlesztett képzések célja kettős: egyrészt olyan oktatási program kidolgozása és folyamatos frissítése a cél, mely rövid távon is építi a szervezetek vezetőinek és aktív tagjainak ismereteit, és a gyakorlatban is használható tudást ad. Hosszú távon pedig szemléletformáló, attitűdalakító és attitűdfejlesztő szerepe révén azt segíti elő, hogy a civil szervezetekben egyre több jól képzett, motivált és kreatív gondolkodású szakember dolgozzon, illetve a fiatalabb generáció is helyet találjon a szférában.

A Csongrád-Csanád Megyei Civil Központ minden szolgáltatása ingyenesen elérhető a civil szervezetek képviselői számára.

A Csongrád Megyei Civil Központ tevékenysége és programjai a Miniszterelnökség és Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósulnak meg a CKSZ-KP-1-2021/1-000006 azonosító számú pályázat keretében.

http://www.recic.hu/csongrad/szervezet-%C3%A9s-projekt/a-civil-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi-szolg%C3%A1ltat%C3%B3-k%C3%B6zpont-r%C3%B6viden-civil-k%C3%B6zpont-c%C3%A9lja/