A CIVIL KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOKRÓL

A Civil Közösségi Szolgáltató Központok (röviden: Civil Központok) hálózatát a társadalmi és civil kapcsolatokért felelős miniszter működteti és ellenőrzi.

A pályázati úton elnyert címet olyan civil szervezetek viselhetik, amelyek vállalták, hogy a Civil tv. 52. §-ában és a címpályázati felhívásban meghatározott feladataikat ellenszolgáltatás nélkül nyújtják.
A támogató, szolgáltató hálózat 2012. július 1-jén kezdte meg működését. A Civil Közösségi Szolgáltató Központokat működtető civil szervezetek minden megyében és a fővárosban kialakították irodáikat és várják a tanácsra, segítségre szoruló, vagy informálódni vágyó civil szervezetek képviselőit, munkatársait.

A Civil Központok feladatát képezi többek között a civil szervezetek működésének szakmai támogatása, fenntarthatóságuk erősítése, továbbá az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatások szabályszerű felhasználásának elősegítése.

A Civil Közösségi Szolgáltató Központok által nyújtott főbb szolgáltatások a következők:

SEGÍTSÉGET NYÚJTANAK

a civil szervezetek számára az adminisztratív kötelezettségek teljesítéséhez;

TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTANAK

támogatási lehetőségekről, pályázati kiírásokról;

GYAKORLATI SEGÍTSÉGET KÍNÁLNAK ÉS EGYÉNRE SZABOTT TANÁCSADÁST VÉGEZNEK

civil szervezetek számára (jogi, közhasznúsági kérdésekben; pénzügyi, könyvelési, adózási kérdésekben; pályázati módszerekre, technikákra vonatkozóan; számítógép-kezelés területén);

ELŐSEGÍTIK

a kommunikációt és ösztönzik az együttműködést a szektoron belül, és a szektorok között egyaránt.

 

A Csongrád-Csanád Vármegyei Civil Központ elsősorban ingyenes szaktanácsadó tevékenységet folytat a civil szervezeteket érintő, aktuális jogi, pénzügyi, pályázati/forrásteremtési; adományozással, önkéntességgel kapcsolatos, valamint számítástechnikai témákban.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Civil Központ tanácsadási tevékenysége (telefonon, személyesen és online) az alábbi részterületekre terjed ki:

  • jogi, közhasznúsági tanácsadás; ingyenes jogi tanácsadást nyújtunk civil szervezeteket érintő alapvető jogi kérdésben

  • pénzügyi, könyvviteli és adózási kérdésekben tudunk segíteni

  • átlátható gazdálkodást erősítő tanácsadás és tájékoztatás, összhangban a hazai és EU pénzmosással és terrorizmus-finanszírozással kapcsolatos szabályozással;

  • pályázati és forrásteremtési tanácsadás mely hazai és külföldi pályázatokra is kiterjed és felöleli a teljes pályázati időszakot;

  • adományozással, önkéntességgel kapcsolatos tanácsadás

  • irodai szolgáltatások: térítésmentes számítógép használat, fénymásolási és nyomtatási lehetőség meghatározott kereten belül
  • Magyar – külhoni magyar kapcsolatok fejlesztése (Ci-Fi Civil Központtal és a Vajdasági Magyar Szervezetek Szövetségével együttműködésben).

A Civil Központ a civil szektort érintő kérdésekkel kapcsolatosan naprakész infokommunikációs, valamint igény esetén érdekképviseleti tevékenységet végez, a Facebook oldalon pedig naponta frissülő híreket és forrásszerzési lehetőségeket találhatnak az érdeklődők.

Ezen kívül személyes és csoportos tanácsadásokat, fórumokat, interaktív előadásokat, képzéseket és fejlesztő tréningsorozatokat szervez a Központ a civil szervezeteket érintő éppen aktuális, vagy olyan témákban, melyekre rendszeresen igény mutatkozik.

A speciálisan a civil szektor számára kifejlesztett képzések célja kettős: egyrészt olyan oktatási program kidolgozása és folyamatos frissítése a cél, mely rövid távon is építi a szervezetek vezetőinek és aktív tagjainak ismereteit, és a gyakorlatban is használható tudást ad. Hosszú távon pedig szemléletformáló, attitűdalakító és attitűdfejlesztő szerepe révén azt segíti elő, hogy a civil szervezetekben egyre több jól képzett, motivált és kreatív gondolkodású szakember dolgozzon, illetve a fiatalabb generáció is helyet találjon a szférában.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Civil Központ minden szolgáltatása ingyenesen elérhető a civil szervezetek képviselői számára.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Civil Központ tevékenysége és programjai a Miniszterelnökség és Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósulnak meg a CKSZ-KP-1-2023/1-000006 azonosító számú pályázat keretében.