Hírek

Rendelkezés a személyi jövedelemadó 1+1%-áról 2017-ben!

Rendelkezés a személyi jövedelemadó 1+1%-áról 2017-ben!

2017. rendelkező évben az a magánszemély rendelkezhet a 2016. évi személyi jövedelemadója 1+1%-áról, aki adókötelezettségét munkáltatói adómegállapítás útján teljesíti, vagy személyi jövedelemadó-bevallást nyújt be (16SZJA elnevezésű nyomtatvány). A bevallással egyenértékű, ha az állami adóhatóság által elkészített adóbevallási tervezetet a magánszemély elfogadja, azaz ebben az esetben is rendelkezhet személyi jövedelemadója 1+1%-áról.

Azon magánszemélyek, akik bevallási kötelezettségüknek munkáltatói adómegállapítás útján tesznek eleget, a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékot a munkáltatónak legkésőbb 2017. május 10-éig adhatják át. A magánszemélynek a borítékot annak ragasztott felületére átnyúlóan, saját kezűleg alá kell írnia. A rendelkező nyilatkozatokat tartalmazó borítékokat a munkáltatók továbbítják az adóhatósághoz.

  1. A személyi jövedelemadó-bevallást (16SZJA) benyújtó magánszemélyek a bevallás részét képező EGYSZA lapon rendelkezhetnek, melyet személyesen, postai úton vagy ügyfélkapun keresztül elektronikus úton nyújthatnak be az adóhatósághoz.
  2. Az adóhatóság által elkészített adóbevallási tervezet útján történő bevallás esetén is lehetőség van a rendelkezésre.Ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek a NAV által elkészített adóbevallási tervezettel együtt az erre a célra kialakított internetes felületen rendelkezhetnek elektronikus formában az szja 1+1 %-áról, melynek határideje 2017. május 22. Az ügyfélkapuval nem rendelkező magánszemélyek 2017. januárjában egy tájékoztató levél mellékleteként megkapták az adóhatóságtól az szja 1+1%-áról rendelkezéshez szükséges nyomtatványt (16EGYSZA), melyet személyesen, vagy postai úton tudnak eljuttatni az adóhatósághoz 2017. május 22-ig.
  3. A rendelkező nyilatkozat a bevallástól függetlenül is eljuttatható az adóhatósághoz, azaz abban az esetben, ha a magánszemély az előzőekben leírtak szerint nem rendelkezett (sem a bevallás részeként, sem a munkáltató útján) lehetősége van arra, hogy a rendelkező nyilatkozatokat (16EGYSZA) egy lezárt, adóazonosító jelével ellátott borítékban, postán vagy személyesen juttassa el az adóhatósághoz. Erre 2017. május 22-ig van lehetőség. A határidő jogvesztő, így a késedelmes benyújtás esetén a nyilatkozat érvénytelen lesz.

 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) annak érdekében, hogy a rendelkezés módjában bekövetkezett változás ne eredményezze a rendelkezések elmaradását, a szükséges tájékoztatást a magánszemélyek részére folyamatosan megadni igyekszik. Azonban azokban az esetekben, amikor a felajánló magánszemély a kedvezményezetthez fordul segítségért, a kedvezményezett a fenti tájékoztatás megadásával járulhat hozzá ahhoz, hogy a magánszemélyek rendelkezései célhoz érjenek.

 

                                                                         NAV Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatósága